RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Aqua-Trend Łukasz Pawłowski z siedzibą w Łodzi

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich

danych osobowych?

adres e-mail: aqua-trend@aqua-trend.pl

adres pocztowy: Aqua-Trend Lokatorska 11/6 93-021 Łódź

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas rejestracji zakupionego przez Ciebie produktu marki Aqua-Trend, lub innej marki dystrybuowanej przez firmę Aqua-Trend.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez    Aqua-Trend?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizowania działań do których zobowiązaliśmy się w wypełnionym przez Ciebie formularzu rejestracji produktu, w celach marketingowych, w celach analitycznych:

 • powiadomienia przez e-mail o nowych wersjach aplikacji mobilnych dla urządzeń sterowanych w taki sposób;
 • powiadomienia przez e-mail o nowych materiałach instruktażowych, które ułatwią Ci obsługę naszych produktów;
 • kontaktu przez email oraz telefon w celu usprawnienia i przyspieszenia procesu reklamacyjnego jeśli twój produkt ulegnie usterce;
 • powiadomienia przez e-mail oraz telefon o nowych produktach marki Aqua-Trend, oraz innych marek dystrybuowanych przez firmę Aqua-Trend ( jeśli wyrazisz na to dodatkową zgodę marketingową);
 • powiadomienia przez email oraz telefon o promocjach i ofertach specjalnych dotyczących produktów i usług oferowanych przez firmę Aqua-Trend ( jeśli wyrazisz na to dodatkową zgodę marketingową;
 • w celu prowadzenia badań i analiz, między innymi pod kątem popularności platform mobilnych (Android/IOS)
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział ( jeśli wyrazisz na to dodatkową zgodę marketingową);

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

 • Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody;

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

 • Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc świadczyć Ci usługi do których zobowiązujemy się w formularzu rejestracji produktu: adres email, imię, nazwisko, telefon;
 • jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli świadczyć Ci usług o których mowa w formularzu rejestracji produktu;

Jakie masz uprawnienia wobec Aqua-Trend w zakresie przetwarzanych danych?

 • gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Aqua-Trend Pawłowski Łukasz ; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania
 • kiedy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
 • Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
 • Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

 • Twoje dane osobowe udostępniamy firmie transportowej oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują Usługi konsultingowe lub audytowe.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Aqua-Trend zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Jeżeli będziemy udzielali Ci wsparcia przy uzyskaniu kredytu, to okres przechowywania Twoich danych w tym celu będzie równy okresowi starania się o ten kredyt.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

 • Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy;

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

 • Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych w sposób automatyczny;